/Males
/BABY CLASS
/PUPPY CLASS

'
/JUNIOR CLASS
/
INTERMEDIATE CLASS

/OPEN CLASS

VOLDERAMMO/
WINNER CLASS/
CHAMPION CLASS/
VETERAN CLASS

"VI - - 2003"
: ()
24 2003 .
- 100
 
/BABY CLASS
/Males
- , , , , ,
1  . .
 . . .
 . . .
2  . .
 . . .
 ..

 

3  ..
 . . .
 . . .
4  . .
 . . .
 . . .
/Females
- , , , , ,
1  .
 . . .
 . . .
2  . .
 . . .
 ..,

 

3  . .
 . . 
 . . .
4  . .
 . . .
 .. .
/PUPPY CLASS
/Males
- , , , , ,
1 ' . .
 .. .
 .. .
/Females
- , , , , ,
1  . .
 .. .
 .. .
2 . .
 .. .
 .. .

 

3  . .
 . . .
 . .
4  . .
 . . 
 .. .
/JUNIOR CLASS
/Males
- , , , , ,
1  .
 .. .
 ..
2  . .
 . . .
 .. .

 

3 . .
 . . 
 .. .
4  . .
 . . .
 . . .
/Females
- , , , , ,
1  . .
 .. 
 . . .
2  . .
 . . 
 .-. .

 

3 EMBERIZA CREAM CAKE. .
 . ' . .
 . . .
4  . .
 . . 
 . . .
/INTERMEDIATE CLASS
/Males
- ,
1 . .
 . . .
 . .

,

/Females
- , , ,
1  . .
 . . 
 .. .
2  . .
 . . .
 . . .

 

3  .
 . . 
 ..,
4  . .
 . . .
 .. .
- ,
1  . ., .
 . . 
 .. .

2  . .
 . . .
 .. .
/OPEN CLASS
/Males
- , , ,
1 VOLDERAMMO. .
 . . .
 . . .
2  . .
 . . 
 . ., .
- ,
1 . .
 .. 
 . .
2 . .
 . . 
 . .
/Females
- , , ,
1  .
 . . .
 ..
,
2 . .
 . . 
 ..

 

3  .
 . . 
 . .
4  . .
 . . .
 . . .
- ,
1 . .
 . . 
 . . .

/WINNER CLASS
/Males
- , , ,
1  . .
 . . .
 . . .
2 . ..
 . ' . .
 . . .
- ,
1  . .
 . .
 . . .
/Females
- , , ,
1  . .
 . . .
 . . .
2  . .
 . .
 .. .

 

3 ASSOL LUNNIY SVET . .
 . . .
 .. .
/CHAMPION CLASS
/Males
- , , ,
1  . .
 . ' . .
 . . .
2  . .
 . . .
 .. .
- ,
1  . .
 . . .
 .. .
/Females
- , , ,
1  . .
 . . .
 .. .
2 ZENKQUL. .
 . . .
 . . .
/VETERAN CLASS
/Males
- , , ,
1 . .
 . . .
 .. .

1999

73667566


, -

-

, -

| | | | | | |
|| | | | | | CD |

SpyLOG

Copyright 1998 Absolute Studio

/Females
/BABY CLASS
/PUPPY CLASS
/JUNIOR CLASSEMBERIZA CREAM CAKE

/
INTERMEDIATE CLASS


/OPEN CLASS/
WINNER CLASSASSOL LUNNIY SVET
/
CHAMPION CLASS


ZENKQUL